ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาลชัยอรุณ
ขนาดรูป Facebook
เปิดรับสมัครผู้สนใจ
ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ
e-catalog ผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองยกระดับ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิจิตร
สินค้า OTOP
ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัดวิถี บ้านเขาโล้น จ.พิจิตร
ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัดวิถี บ้านหนองจิกสี จ.พิจิตร
ประกาศรายชื่อผู้สมัครวิ่งเที่ยว กระเจียวยักษ์ พร้อมเบอร์เสื้อ
วิ่งเที่ยวกระเจียวยักษ์ ในพิธีเปิดงาน”เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวยักษ์บาน ที่บ้านเขาโล้น”