ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัดวิถี บ้านหนองจิกสี จ.พิจิตร


ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัดวิถี บ้านหนองจิกสี จ.พิจิตร

จัดทำโดย กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.พิจิตร