ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร


ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

จัดทำโดย กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.พิจิตร