ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัดวิถี บ้านเขาโล้น จ.พิจิตร

ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัดวิถี บ้านเขาโล้น จ.พิจิตร

 

จัดทำโดย กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.พิจิตร