เฝ้าระวังตัวเองด้วยการบ่งชี้แบบนี้ COVID19 

ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ ตรวจหา #COVID19 ฟรี ‼️

#DDC #กรมควบคุมโรค #โรคไวรัสโควิด19 #โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 #ไทยรู้สู้โควิด #โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ป้องกันได้

cr.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค