ง่ายๆ ลองทำกันนะคะ

ขอบคุณโรงพยาบาลราชวิถี…
ที่ทำเรื่องยาก..ให้เป็นเรื่องง่าย…

——————————————————————————-

ขอเชิญประชาชนทดสอบว่าตนเองมีโอกาสเป็น COVID19 หรือไม่
ลองทำแบบทดสอบด้านล่างนี้ 👉
http://rajavithi.emergencymed.net/corona/ แบบประเมินความเสี่ยงโอกาสในการติดเชื้อ Corona Virus 2019 ด้วยตนเอง