ข่าวแจ้งเตือนจาก สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร

ข่าวแจ้งเตือนจาก
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 20.55 น.

เรด้าร์พิษณุโลกตรวจพบกลุ่มฝนกำลังแรงปกคลุมพื้นที่ อ.โพทะเล อ.บางมูลนาก อ.ตะพานหิน และบางส่วนของ อ. บึงนาราง จ.พิจิตร กำลังเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่ อ.ทับคล้อ อ.วังทรายพูน และ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 30 – 40 นาที จะเข้าปกคลุมพื้นที่ดังกล่าว

https://www.facebook.com/tmd.go.th/