วัดเขารูปช้าง

วัดอันเป็นโบราณสถานเก่าแก่ประจำเมืองพิจิตร  อันโดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งของเจดีย์ทรงลังกาโบราณสีทองอร่ามบนยอดเขาสูงกลางเมืองพิจิตร  มาที่นี่นอกจากจะได้สักการะพระพุทธรูปบนยอดเขาแล้วยังสามารถชมวิวมุมสูงของเมืองพิจิตรแบบ 360 องศาได้อีกด้วย