โทรก่อนกลับพิจิตร เพื่อเตรียมสถานที่ดูแล!!

ผู้ที่ต้องการเข้ามาจังหวัดพิจิตร
🦠สำหรับผู้มีเชื้อโควิด-19 🙏😘
☎️โทรก่อนกลับมา เพื่อเตรียมสถานที่ดูแล
🚫ห้ามเข้าบ้านก่อน
📍สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง15จังหวัด สงสัยว่ามีเชื้อหรือไม่สามารถเข้า Swabได้ฟรี ติดต่อที่ ศูนย์ Refer โรงพยาบาลพิจิตร 056-615040 หรือ สาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร 056-611769
ข้อมูล ประกาศจากเพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร