วัดท่าหลวง

วัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพิจิตร  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันตก  สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสนที่มีอายุกว่า 800 ปี  หล่อด้วยทองสำริด มีพุทธลักษณะที่งดงามเป็นพระประธาน อันเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่เคารพบูชาของชาวพิจิตรมาช้านาน

พิกัด : วัดท่าหลวง