อุทยานเมืองเก่าพิจิตร

เมืองพิจิตรเก่าดั้งเดิมตั้งแต่โบราณที่ปัจจุบันเหลือเป็นเพียงซากปรักหักพังที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์แก่คนรุ่นใหม่  มีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่เศษ ภายในตัวอุทยานมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่นไปด้วนต้นไม้ใหญ่ และแมกไม้นานาพันธุ์ จึงถูกจัดให้เป็นสวนรุกชาติไปในพื้นที่เดียวกันด้วย  นอกจากจะเป็นโบราณสถานสำคัญของเมืองพิจิตรแล้ว ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามของชาวเมือง ด้วยบรรยากาศคลาสสิกร่มรื่น เงียบสงบ ร่มเย็น

พิกัด : อุทยานเมืองเก่าพิจิตร