เลื่อนงานสรงน้ำพ่อปู่ฯ

งานพ่อปู่ฯ

ประกาศ📢  เลื่อน งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ณ ศาลหลักเมืองพิจิตร ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 8-10 เมษายน 2563 ไปไม่มีกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 056-612675