ส่งของที่ไปรษณีย์ได้ปกติ ตามเงื่อนไขนโยบายความปลอดภัย

ไปรษณีย์ไทย ขอแจ้งว่า เจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย รวมถึงหน้ากากผ้า สามารถฝากส่งภายในประเทศได้ตามปกติแต่หากส่งระหว่างประเทศ งดรับฝาก เนื่องจากของเหลวเป็นสิ่งของต้องห้ามฝากส่งและในส่วนหน้ากากอนามัย ช่วงสถานการณ์ Covid-19 ห้ามฝากส่ง แต่หน้ากากผ้าส่งได้ปกติ

📌เกาะติดข่าวโควิด-19 #Covid_19 #โควิด19 #โควิด_19
เว็บไซต์ คลิก http://bit.ly/tnacorona
ชมคลิปยูทูบ คลิก http://bit.ly/tnaytcoronavirus