ทำไม?? เพื่ออะไร?? เราต้องกักตัว 14

มาทำความเข้าใจกันว่า ทำไมต้องกักตัว 14 วัน????
เพื่อให้คนที่ไม่ทราบว่าเป็นหรือติดเชื้อ ปรากฎตัวออกมา