e-catalog ผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองยกระดับ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิจิตร

e-catalog ผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองยกระดับ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ได้วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าและรณรงค์กระตุ้นให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง สนับสนุนให้คนไทยหันมาใช้ผ้าไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อมติ ครม. เรื่องมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ในการสร้างค่านิยมและการตระหนักรับรู้รักษามรดกและอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

หรือสามารถเข้าชมได้ที่

http://phichit.in/phichit/e-magazine/mobile/index.html

และ

http://online.anyflip.com/uzucc/txzx/mobile/index.html

หรือสามารถสแกน QR-CODE ได้คะ