พิจิตรเข้ม!!! ตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองบุคคลทั้ง 12 อำเภอทั่วพิจิตร เริ่มคืนวันที่ 25 มีนา พร้อมให้คำแนะนำประชาชน

Jตามที่ได้มีการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร จสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (kovid19) จังหวัดพิจิตรได้สั่งการให้ทุกอำเภอ 12 อำเภอ บูรณาการความร่วมมือระหว่าง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองบุคคล หากพบว่ามีไข้สูง ให้บันทึกการตรวจและดำเนินการพิจารณาคัดกรองโดยละเอียด รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ตามข้อกำหนดตามมาตรา 9 พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน