อ.บางมูลนาก ออกข้อสั่งการจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ข้อสั่งการจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อ.บางมูลนาก วันที่ 10 เมษายน 2563 จากกรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID – 19 ในอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์


1. ประชาชนทุกคนให้ป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด
– อยู่ในที่พักอาศัยของตนเอง
– เมื่อจำเป็นต้องออกนอกบ้าน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือบ่อยๆ ให้สะอาด กินร้อน ช้อนตัวเอง
2. ปิดเส้นทางย่อยที่สัญจรไปมาจากชุมแสง ยกเว้นถนนเส้น 1118
3. ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไป – มา บางมูลนาก – ชุมแสง ทั้งที่ทำงาน และอื่นๆ ให้มารายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านทุกราย โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไปอ.ชุมแสง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
และให้สังเกตอาการ ถ้ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอให้รีบแจ้งจนท.สาธารณสุข รพ.สต.
4. การตั้งด่านที่ด่านโพธิ์ทอง 24 ชั่วโมง เรียกตรวจพาหนะ บัตรประชาชน วัดไข้ การสวมหน้ากากอนามัยทุกราย กรณีมีไข้ หากเป็นผู้ที่เดินทางมาจากชุมแสงให้ประสานส่งรพ.ชุมแสง
5. จัดทีมคัดกรองจุดสถานีรถไฟบางมูลนาก วังกร่าง หอไกร ดงตะขบ ในชวงเวลาที่ขบวนรถไฟรับส่งผู้โดยสารจอดแต่ละสถานี
6. หากพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวให้แจ้งที่กำนัน -​ผู้ใหญ่บ้าน​

ที่มา จากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โควิด -19 อ.บางมูลนาก
Cr.ภาพโดยนายกสุบิน​ ศรีบุศกร​ และนายกมานะ​ อินทรโชติ