ประชาสัมพันธ์

ส่งของที่ไปรษณีย์ได้ปกติ ตามเงื่อนไขนโยบายความปลอดภัย
เลื่อนการจัดงาน
ง่ายๆ ลองทำกันนะคะ
เลื่อนงานสรงน้ำพ่อปู่ฯ
เฝ้าระวังตัวเองด้วยการบ่งชี้แบบนี้ COVID19 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร
นักชกดาวรุ่งวัย 19 ปี จากจังหวัดพิจิตร คว้าโควตาไปโอลิมปิกเกมส์คนที่ 2
ขอเชิญเที่ยวงาน… ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร
พิจิตร เมืองพญาชาละวัน ถิ่นกำเนิดนิทานเรื่อง ไกรทอง
ขอเชิญชมละครอิงประวัติศาสตร์ประกอบ Light and Sound เรื่อง ตำนานพระยาโคตรตะบองเทวราช ตอน ‘รักแท้จากโกญทัญญะคาม’
ตลาดเก่าวังกรด
ทุ่งดอกกระเจียวยักษ์บานบ้านเขาโล้น